خدمات ما

تولید انواع فرچه و برس با روشهایی نوین و اختصاصی

اجرا و پیاده سازی تجهیزات صنعتی در کارگاه و کارخانه

مشاوره در خرید و فروش ماشین آلات صنعتی

خرید و فروش ماشین آلات صنعتی

تولید محصولات سفارشی صنعتی