درباره ما

برس سازی دقت با مدیریت آقای حامد عباسی فعالیت خود را در شهر مشهد مقدس از سال ۱۳۸۹ آغاز نموده که در همین اندک زمان با یاری خداوند متعال توانسته نام خود را در صنعت برس سازی ثبت کرده ونظر صنعت گران را به خود جلب کند

برس سازی دقت توانسته در سالهای متوالی محصولات خود را برابر با استانداردهای جهانی چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی کامل کرده و کار تمیز و ضمانتی تحویل مشتریان دهد ،همچنین سعی کرده از جنس های مرغوب ،چه ایرانی و چه خارجی برای محصولات خود استفاده کند که رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته است .